top of page

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

ИЗЈАВА

Управителот на веб-страницата www.artdeshine-adria.com, компанијата Игор Сариќ sp, е должен да ги штити личните податоци на своите корисници во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Ние собираме податоци за ваши потреби, што ги внесувате во формуларите на www.artdeshine-adria.com. Само овие информации се потребни за да се исполни нарачката. Ние осигуруваме дека податоците се обработуваат во согласност со важечкото европско законодавство (Општа регулатива за заштита на податоците) и во согласност со националното законодавство на Република Словенија (сегашниот Закон за заштита на лични податоци, Закон за електронски комуникации и Закон за електронска трговија).

Ние внимателно ги штитиме вашите информации од загуба, злоупотреба, неовластен пристап или откривање, промена или уништување. Податоците се чуваат на заштитени со лозинка и ограничени сервери. Интернет-продавницата се грижи за безбедноста на вашите лични податоци и ги почитува вашите избори за нивната намена. Можеме да ги обезбедиме вашите податоци само на услугата за логистика / испорака со цел да ја извршиме вашата нарачка. Пренесените податоци се заштитени од споменатите партнери и не се чуваат на залиха, ниту се користат за други цели.

Давателот се обврзува трајно да ги заштити сите лични податоци на корисникот. Давателот ќе користи лични податоци исклучиво заради исполнување на нарачката (испраќање информативен материјал, понуди, фактури) и друга неопходна комуникација. Во никој случај податоците на корисникот нема да бидат предадени на неовластени лица.

Ние се обврзуваме дека собраните лични податоци добиени преку нашите веб-страници или преку телекомуникациски средства ќе се користат во согласност со оваа изјава дека нема да продаваме, да даваме заеми или на кој било друг начин да пренесуваме лични податоци на трети лица, освен во случаи утврдени со закон.

Контролор на лични податоци е контролор на веб-страницата Игор Сариќ sp, Nadgoriška 6, 1231 jубjана - nrnuče. Тел 031 333 202, е-пошта: info@artdeshine-adria.com ,

Сите теми и содржини што ќе бидат опфатени од службеникот за заштита на податоците се предмет на строга доверливост.

Обработка на податоци и правна основа

Ние обработуваме лични податоци ако контактирате со нас преку формулари за оваа намена. Ние ги обработуваме овие податоци исклучиво заради исполнување на нашите договорни обврски и остварување на правата што произлегуваат од договорниот однос, вклучително и решавање жалби.

Ние ги обработуваме личните податоци што ни ги доставувате заради испорака на производи исклучиво заради испорака на производи до вашата адреса. Овие ваши лични податоци (на пр. Име и презиме, адреса за испорака, телефонски број) може да бидат доставени експлицитно до договорните даватели на транспорт.

Секој пат кога ќе ја посетите www.artdeshine-adria.com, датотеката со веб-сервер автоматски се зачувува на серверот. Ние собираме (лични) податоци собрани на овој начин користејќи колачиња, и ќе побараме ваша согласност пред да инсталирате поинвазивни колачиња, додека може да собереме одредени други податоци врз основа на нашите легитимни интереси. Можете да прочитате повеќе за политиката за инсталирање на колачиња на веб-страницата www.artdeshine-adria.com во делот „Колачиња“.

Сите ваши информации што ни ги доверивте ќе бидат третирани со најголема доверба и ќе се користат само за целите за кои се обезбедени и собрани. Во случај на дополнителни потреби за понатамошна обработка на податоците за друга цел, однапред ќе ве контактираме и ќе побараме претходна писмена согласност.

Во случај да испратите барање за одреден производ до нашите информации за контакт објавени на нашата веб-страница, ние ги обработуваме вашите лични податоци исклучиво со цел да подготвиме одговор на вашето барање за да ве информираме дали производот што го барате е достапен за можната подготовка и склучување на договорот, за спроведување на склучениот договор и да одговорат на вашето прашање.

За оваа цел, ние само ги собираме вашите лични податоци што ни ги давате на доброволна основа. Сите податоци собрани преку нашите веб-страници или на друг начин доставени до нас, се собираат со цел да се обезбедат услуги на мрежни продавници или. да го извршите самиот одговор на вашето истражување, да купите или само да администрирате.

Претплатете се на новости:

На веб-страницата www.artdeshine-adria.com исто така можете да се претплатите за да добивате тековни известувања и информации за нашите промоции и новости. За оваа цел на директен маркетинг, можеме да ве информираме преку е-пошта за новости од нашата палета на производи. Доколку е потребно, ќе ве известиме за новостите. Оваа информација се обработува врз основа на вашата изречна согласност и може да ја одземете вашата согласност за бесплатно примање рекламни пораки во секое време испраќајќи ни е-пошта на следнава е-адреса: info@artdeshine-adria.com

Ние се обврзуваме да не ги пренесуваме вашите лични податоци на неовластени трети лица без ваша согласност.

Би сакале да ве информираме дека можеме да им довериме индивидуални задачи поврзани со вашите податоци на нашите деловни партнери (договорни обработувачи). Договорните обработувачи можат да обработуваат доверливи податоци исклучиво во наше име и во рамките на нашите овластувања (во писмен договор или друг правен акт) и во согласност со целите дефинирани во оваа изјава. Обезбедените податоци се внимателно заштитени од споменатите партнери и не се чуваат на залиха и не се користат за нивни цели.

Корисници на податоци:

Како дел од вашата законска надлежност, вашите лични информации може да бидат откриени на корисниците наведени подолу, кои се наши договорни партнери.

- даватели на поштенски услуги, даватели на курирски услуги и логистика / услуга за испорака заради извршување на вашата нарачка;
- сметководствени услуги, адвокатски друштва и други даватели на правни и деловни совети;
- даватели на услуги за уништување датотеки и податоци;
- даватели на услуги на информатичка технологија во контекст на сервисирање и одржување на софтвер;
- администратор и администратор на веб-страницата;

Зачувување на лични податоци:

Ние чуваме лични податоци онолку колку што е потребно за да ја исполниме целта за која се собрани индивидуалните податоци и понатаму се користат. На крајот на периодот на задржување, ние ефикасно и трајно ќе ги избришеме или обработиме вашите лични податоци, така што вашата идентификација повеќе нема да биде можна.

Оние податоци што ги обработуваме врз основа на законот се чуваат за периодот пропишан со закон. Податоците што ги обработуваме заради склучување договорна врска со вас, се чуваат за периодот неопходен за извршување на договорот и за целиот период во текот на кој трае законскиот рок на застареност за побарувања од ваков договор, освен во случај на договорниот договор.

Лични податоци што ги обработуваме врз основа на ваша согласност или легитимен интерес, на пр. во случај на испраќање електронски вести, ние ги чуваме трајно сè додека не ја одземете оваа согласност или до барањето за запирање на обработката, и се обврзуваме да проверуваме постоење на цел за обработка на лични податоци во редовни интервали. Податоците ќе ги избришеме само пред откажувањето доколку веќе е постигната целта на обработката на лични податоци (на пр. Ако престанеме да испраќаме рекламни е-пошта) или ако е тоа предвидено со закон.

Доколку постои различен законски период на задржување (на пр. Сметководствени или даночни податоци) за одредени податоци обработени за реализација на договори, периодот на задржување е до 10 години. За тоа време, обработката на податоците е ограничена.

Ние внимателно ги заштитуваме личните информации добиени преку употреба на нашите веб-страници, преку телекомуникациски канали или на кој било друг начин од загуба, злоупотреба, неовластен пристап или откривање, промена или уништување. Податоците се чуваат на заштитени со лозинка и ограничени сервери.
По престанокот на потребата за управување со податоци, т.е. откако ќе се исполни целта за која се собрани податоците, податоците ќе бидат неповратно и трајно избришани.

Во случај одредени линкови до веб-страници кои не се во директна врска со www.artdeshine-adria.com да бидат објавени во онлајн продавницата www.artdeshine-adria.com, ние не преземаме никаква одговорност за заштита на вашите податоци на овие веб-страници.

Вие ги контролирате информациите што ни ги давате. Ако изберете да не ни дадете одредени информации, тогаш нема да имате пристап до одредени страници или функции на нашите веб-страници, исто така нема да можеме да одговориме на вашето барање и, следствено, нема да можете да купувате на нашата веб-страница.

Доколку повеќе не сакате да добивате известувања за вести по е-пошта, можете да се откажете од бесплатно примање вести испраќајќи ни е-пошта со следнава содржина: Одјавете се од Е-ВЕСТИ.

Кориснички права:

Давателот гарантира остварување на сите права што му припаѓаат на купувачот во врска со обработката на вашите лични податоци врз основа на применливите законски прописи.

Право на одземање на согласност: Ако, како индивидуа, сте се согласиле на обработка на вашите лични податоци (за една или повеќе специфични цели), имате право да ја одземете вашата согласност. Повлекувањето на согласност не влијае на законитоста на обработката на податоците извршена до нејзиното повлекување.

Можете да ја одземете вашата согласност во секое време бесплатно со испраќање на писмена изјава до контролорот на следнава е-адреса: info@artdeshine-adria.com Одземање на согласност за обработка на вашите лични податоци нема негативни последици или санкции.

Право на пристап до лични податоци: Како поединец, имате право да добиете потврда од контролорот за тоа дали се обработуваат или не податоци што се однесуваат на вас. Доколку тоа е случај, имате право да ви овозможите пристап до вашите лични податоци (т.е. пристап и копирање или копирање) и да ви дадете информации во врска со обработката на вашите лични податоци (на пр. Целта на обработката, видот на лични податоци, корисници)., на кои им се дадени или ќе бидат обезбедени лични податоци, предвидениот период на задржување, техничките и организациските мерки за заштита на податоците, постоењето на автоматско донесување одлуки, вклучително и профилирање и сл.),

Право на корекција: Како индивидуа, имате право да добиете дека ви дозволуваме да исправувате неточни лични информации за вас и да ви дозволуваме да ги дополнувате нецелосните лични информации. За таа цел, имате право да ни дадете дополнителна изјава со ажурирани лични податоци.

Право на бришење лични податоци (т.н. право на заборавање): Имате право контролорот да избрише лични податоци што се однесуваат на вас без непотребно одложување, ако постои една од причините утврдени во член 17 од Општата регулатива за заштита на податоците (на пр. ако податоците веќе не се потребни за целите за кои се собрани или на друг начин обработени, ако ја одземете согласноста и за обработка и нема друга правна основа, ако се спротивставувате на обработката, нема преовладувачки легитимни интереси доколку личните податоци биле незаконски обработени и сл.).

Право на ограничување на обработката: Имате право контролорот да ја ограничи обработката на вашите податоци доколку постои еден од следниве случаи:

- ако ја оспорувате точноста на обработката на податоците, за период што му овозможува на контролорот да ја потврди точноста на податоците;
- ако обработката е незаконска и барате ограничување на обработката наместо бришење,
- ако на контролорот на податоци повеќе не им требаат, но ви требаат за спроведување, спроведување или одбрана на правни побарувања;
- ако поднесете приговор за обработката се додека не се потврди дека легитимните причини на контролорот ги надминуваат вашите причини.

Право на преносливост на податоци: Како индивидуа, имате право да ги примате вашите лични податоци во најчесто користена и машински читлива форма и да ги пренесувате овие податоци директно на друг контролор, само доколку обработката на вашите лични податоци се заснова на согласност или коефициентите на договорите и обработката се врши со автоматски средства.

Право на приговор: Ако обработката на податоците се заснова на наши легитимни интереси, имате право да се спротивставувате на обработката на вашите лични податоци во кое било време од причини поврзани со вашата специфична ситуација. Во таков случај, ние ќе продолжиме да ги обработуваме вашите лични податоци само доколку ги докажеме потребните легитимни причини за обработка што ќе надвладеат над вашите интереси, права и слободи или за тврдење, спроведување или одбрана на правни побарувања.

Може да се спротивставувате на обработката на вашите лични податоци за директен маркетинг, вклучително и профилирање, во кое било време и бесплатно без да наведете причини, испраќајќи ни е-пошта на: info@artdeshine-adria.com Доколку се противите на обработка на вашите податоци за цели на директен маркетинг, ние веднаш ќе престанеме да ги обработуваме вашите податоци за овие цели.

Ние исто така ќе ви доставиме и други информации во врска со вашите лични податоци што ги обработуваме на ваше барање во согласност со важечкиот закон.

Право да поднесете жалба: Доколку се сомневате дека обработката на вашите податоци го крши законодавството од областа на заштитата на личните податоци, имате право да поднесете жалба до Комесарот за информации на Република Словенија, на Залошка 59, 1000 jубjана , Словенија, телефонски број: 00 386 (0) 1 230 97 30, е-пошта: gp.ip@ip-rs.si.

На прашања во врска со доверливоста на вашите податоци, начинот на собирање и обработка на податоците или на вашите барања за остварување права во врска со вашите податоци, ќе одговори одговорното лице во Игор Сариќ sp на телефонскиот број: +386 (0) 31 333 202 или на е-пошта: info@artdeshine-adria.com

Ние се обврзуваме да одговориме на вашите барања без непотребно одложување и најдоцна во законски предвидените рокови.

Заради веродостојно идентификување во случај на остварување права поврзани со лични податоци, може да побараме дополнителни податоци од вас. Ако сè уште не можеме да ве идентификуваме со сигурност, за жал, ќе мора да го одбиеме вашето барање.


Комуникација

Давателот ќе контактира со корисникот преку комуникација на далечина само доколку корисникот не се спротивстави експлицитно.
Рекламните е-пошта ќе ги содржат следниве компоненти:

  • ќе бидат јасно и недвосмислено обележани како рекламни пораки,

  • испраќачот ќе биде јасно видлив,

  • различни кампањи, промоции и други маркетинг техники ќе бидат означени како такви. Условите за учество во нив исто така ќе бидат јасно дефинирани,

  • јасно ќе биде презентиран методот за отпишување од примање рекламни пораки,

  • желбата на корисникот да не добива пораки за рекламирање ќе биде јасно почитувана од давателот.

Compалби и спорови

Давателот е во согласност со важечкото законодавство за заштита на потрошувачите. Во случај на поплаки, спорови, проблеми, купувачот може да контактира со давателот на телефонскиот број 00386 31 333 202 или на е-пошта на info@artdeshine-adria.com. Постапката за жалба е доверлива. Давателот дава одговор на сите поплаки по е-пошта или телефон што е можно поскоро и во рамките на законските обврски во зависност од видот на жалбата. Давателот на услуги е свесен дека основната карактеристика на спорот со потрошувачите, барем што се однесува до судското решение, е неговата диспропорција помеѓу економската вредност на побарувањето и трошоците направени за решавање на самиот спор. Ова е исто така главната пречка потрошувачот да не покрене спор на суд. Затоа, давателот се труди најдобро што е во можност да ги реши сите спорови спогодбено. Доколку спорот не може да се реши, судот со живеалиште на потрошувачот има надлежност да го решава спорот. На 14 ноември 2015 година, законот за вонсудско решавање на потрошувачки спорови (Службен весник на Република Словенија, бр. 81/2015; во натамошниот текст ZIsRPS) стапи на сила. ZIsRPS го регулира вонсудското решавање на домашни и прекугранични спорови помеѓу компании и потрошувачи преку посредување на вонсудско решавање на потрошувачки спорови (во натамошниот текст: давател на IRPS).

Во согласност со законските норми, давателот на услуги не признава ниту еден давател на вонсудско решавање на потрошувачки спорови како компетентен за решавање на потрошувачки спорови што може да биде инициран од потрошувачот во согласност со Законот за вонсудско решавање на потрошувачки спорови .

Давателот овозможува купување преку Интернет на територијата на Република Словенија и објавува електронска врска до платформата за решавање на спорови за потрошувачи преку Интернет (СРПС) на својата веб-страница.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

bottom of page