top of page

POLITIKA PRIVATNOSTI

IZJAVA

Voditelj web stranice www.artdeshine-adria.com, tvrtka Artdeshine Adria, Igor Sarić sp, dužna je štititi osobne podatke svojih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Za vaše potrebe prikupljamo podatke koje unosite u obrasce na www.artdeshine-adria.com. Samo su ovi podaci potrebni za ispunjenje narudžbe. Osiguravamo da se podaci obrađuju u skladu s primjenjivim europskim zakonodavstvom (Opća uredba o zaštiti podataka) i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (važeći Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkim komunikacijama i Zakon o elektroničkoj trgovini).

Pažljivo štitimo vaše podatke od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, promjene ili uništenja. Podaci se pohranjuju na poslužiteljima zaštićenim lozinkom i ograničenim poslužiteljima. Internetska trgovina brine se o sigurnosti vaših osobnih podataka i poštuje vaše izbore za namjeravanu upotrebu. Vaše podatke možemo pružiti logističkoj / dostavnoj službi samo u svrhu izvršenja vaše narudžbe. Prenesene podatke zaštićuju spomenuti partneri i oni se ne čuvaju na zalihi, niti se koriste u druge svrhe.

Davatelj se obvezuje trajno zaštititi sve osobne podatke korisnika. Davatelj će koristiti osobne podatke isključivo u svrhu ispunjavanja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i druge potrebne komunikacije. Podaci korisnika ni pod kojim uvjetima neće se prosljeđivati neovlaštenim osobama.

Obvezujemo se da će se prikupljeni osobni podaci dobiveni putem naših web stranica ili telekomunikacijskim sredstvima koristiti u skladu s ovom Izjavom da nećemo prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način prenositi osobne podatke trećim stranama, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.

Voditelj osobnih podataka je voditelj web stranice Artdeshine Adria, Igor Sarić sp, Ljubljanska cesta 24g, 4000 Kranj. Tel 031 333 202, e-mail: info@artdeshine-adria.com ,

Sve teme i sadržaji koje će pokrivati službenik za zaštitu podataka podliježu strogoj povjerljivosti.

Obrada podataka i pravna osnova

Osobne podatke obrađujemo ako nas u tu svrhu kontaktirate putem obrazaca. Ove podatke obrađujemo isključivo u svrhu ispunjavanja naših ugovornih obveza i ostvarivanja prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa, uključujući rješavanje prigovora.

 

Osobne podatke koje nam dostavite obrađujemo u svrhu isporuke proizvoda isključivo u svrhu isporuke proizvoda na vašu adresu. Ovi vaši osobni podaci (npr. Ime i prezime, adresa za dostavu, telefonski broj) mogu se izričito dati samo ugovornim pružateljima prijevoza.

Svaki put kada posjetite www.artdeshine-adria.com, datoteka web poslužitelja automatski se pohranjuje na poslužitelj. Na ovaj način prikupljeni (osobni) podaci prikupljamo pomoću kolačića i tražit ćemo vaš pristanak prije instaliranja invazivnijih kolačića, dok određene podatke možemo prikupljati na temelju svojih legitimnih interesa. Više o pravilima instalacije kolačića možete pročitati na web stranici www.artdeshine-adria.com u odjeljku "Kolačići".

Sa svim vašim podacima koje ste nam povjerili tretirat će se strogo povjerljivo i koristit će se samo u svrhe za koje su pruženi i prikupljeni. U slučaju dodatnih potreba za daljnjom obradom podataka u drugu svrhu, unaprijed ćemo vas kontaktirati i zatražiti vaš prethodni pismeni pristanak.

U slučaju da na naš kontakt podatke objavljene na našoj web stranici pošaljete zahtjev za određenim proizvodom, vaše osobne podatke obrađujemo isključivo u svrhu pripreme odgovora na vaš zahtjev kako bismo vas obavijestili je li proizvod koji tražite dostupan za. moguću pripremu i zaključenje ugovora, za provedbu sklopljenog ugovora i odgovor na vaše pitanje.

U tu svrhu prikupljamo samo vaše osobne podatke koje nam pružate dobrovoljno. Svi podaci prikupljeni putem naših web stranica ili nam na bilo koji drugi način prikupljeni prikupljaju se u svrhu pružanja usluga internetske trgovine ili. da sami odgovorite na vaš upit, kupnju ili samo administriranje.

Pretplatite se na vijesti:

Na web stranici www.artdeshine-adria.com također se možete pretplatiti na primanje trenutnih obavijesti i informacija o našim promocijama i vijestima. U tu svrhu izravnog marketinga putem e-maila možemo vas obavijestiti o vijestima iz našeg asortimana. Po potrebi ćemo vas obavijestiti o novostima. Ovi se podaci obrađuju na temelju vašeg izričitog pristanka i u bilo kojem trenutku možete opozvati svoj pristanak za primanje reklamnih poruka tako što ćete nam poslati e-mail na sljedeću e-adresu: info@artdeshine-adria.com

Obavezujemo se da vaše osobne podatke nećemo prosljeđivati neovlaštenim trećim stranama bez vašeg pristanka.

Obavještavamo vas da pojedine zadatke u vezi s vašim podacima možemo povjeriti našim poslovnim partnerima (ugovornim obrađivačima). Ugovorni obrađivači mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u naše ime i u granicama naših ovlasti (u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) i u skladu sa svrhama definiranim u ovoj Izjavi. Dati podaci pomno su zaštićeni od spomenutih partnera i ne čuvaju se na skladištu te se ne koriste u njihove vlastite svrhe.

Korisnici podataka:

Kao dio vaše zakonske nadležnosti, vaši osobni podaci mogu se otkriti dolje navedenim korisnicima koji su naši ugovorni partneri.

- pružatelji poštanskih usluga, pružatelji kurirskih usluga i logistička / dostavna služba u svrhu izvršenja vaše narudžbe;
- računovodstvene usluge, odvjetničke tvrtke i drugi pružatelji pravnih i poslovnih savjeta;
- pružatelji usluga uništavanja datoteka i podataka;
- pružatelji usluga informacijske tehnologije u kontekstu servisiranja i održavanja softvera;
- administrator i administrator web stranice;

Čuvanje osobnih podataka:

Osobne podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili svrhu zbog koje su pojedinačni podaci prikupljeni i dalje korišteni. Na kraju razdoblja čuvanja, učinkovito i trajno ćemo izbrisati ili obraditi vaše osobne podatke tako da vaša identifikacija više neće biti moguća.

Oni podaci koje obrađujemo na temelju zakona čuvaju se u zakonski propisanom roku. Podaci koje obrađujemo u svrhu sklapanja ugovornog odnosa s vama čuvaju se tijekom razdoblja potrebnog za izvršenje ugovora i za cijelo razdoblje tijekom kojeg traje zakonski rok zastare za potraživanja iz takvog ugovora, osim u slučaju ugovorni spor.

Osobni podaci koje obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili legitimnog interesa, npr. u slučaju slanja elektroničkih vijesti, čuvamo ih trajno sve dok ne opozovete ovaj pristanak ili dok ne prestane zahtjev za obradom, a mi se obvezujemo redovito provjeravati postojanje svrhe obrade osobnih podataka. Podatke ćemo izbrisati prije otkazivanja samo ako je svrha obrade osobnih podataka već postignuta (npr. Ako prestanemo slati oglašivačke e-poruke) ili ako je to predviđeno zakonom.

Ako postoji različito zakonsko razdoblje čuvanja (npr. Računovodstveni ili porezni podaci) za određene podatke obrađene za realizaciju ugovora, razdoblje čuvanja je do 10 godina. U to vrijeme obrada podataka je ograničena.

Pažljivo štitimo osobne podatke dobivene korištenjem naših web stranica, putem telekomunikacijskih kanala ili na bilo koji drugi način od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, izmjene ili uništenja. Podaci se pohranjuju na poslužiteljima zaštićenim lozinkom i ograničenim poslužiteljima.
Nakon prestanka potrebe za upravljanjem podacima, tj. nakon što se ispuni svrha zbog koje su podaci prikupljeni, podaci će se nepovratno i trajno izbrisati.

U slučaju da se u internetskoj trgovini www.artdeshine-adria.com objave određene poveznice na web stranice koje nisu u izravnoj vezi s www.artdeshine-adria.com, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu vaših podataka na njima web stranice.

Vi kontrolirate podatke koje nam pružate. Ako nam odlučite ne pružiti određene podatke, tada nećete moći pristupiti određenim web mjestima ili funkcijama na našim web stranicama, također nećemo moći odgovoriti na vaš upit i shodno tome nećete moći izvršiti kupnju na naše web mjesto.

Ako više ne želite primati obavijesti o vijestima e-poštom, možete se besplatno odjaviti od primanja vijesti tako što ćete nam poslati e-mail sa sljedećim sadržajem: Otkažite pretplatu na E-NOVOSTI.

 

Korisnička prava:

Davatelj jamči izvršavanje svih prava koja pripadaju kupcu u vezi s obradom vaših osobnih podataka na temelju važećih zakonskih propisa.

Pravo na opoziv pristanka: Ako ste kao pojedinac pristali na obradu vaših osobnih podataka (u jednu ili više specifičnih svrha), imate pravo opozvati svoj pristanak. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodi do njegovog povlačenja.

Možete u bilo kojem trenutku besplatno opozvati svoj pristanak slanjem pisane izjave kontroloru na sljedeću e-adresu: info@artdeshine-adria.com Opoziv pristanka za obradu vaših osobnih podataka nema nikakvih negativnih posljedica ili sankcije.

Pravo pristupa osobnim podacima: Kao pojedinac imate pravo dobiti potvrdu od kontrolora o tome obrađuju li se podaci koji se odnose na vas. Ako je to slučaj, imate pravo omogućiti vam pristup vašim osobnim podacima (tj. Pristup i kopiranje ili kopiranje) i pružiti vam informacije u vezi s obradom vaših osobnih podataka (npr. Svrha obrade, vrsta osobnih podataka, korisnici)., kojima su osobni podaci dani ili će biti dostavljeni, predviđeno razdoblje čuvanja, tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka, postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje itd.),

Pravo na ispravak: Kao pojedinac imate pravo postići da vam dopustimo da ispravite netočne osobne podatke o sebi i dopustite nepotpune osobne podatke. U tu svrhu imate pravo dostaviti nam dodatnu izjavu s ažurnim osobnim podacima.

Pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. Pravo na zaborav): Imate pravo da upravitelj bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koji se odnose na vas ako postoji jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni, ako opozovete pristanak i za obradu i nema druge pravne osnove, ako se protivite obradi, nema prevladavajućih legitimnih interesa ako osobni podaci su nezakonito obrađeni itd.).

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da kontrolor ograniči obradu vaših podataka ako postoji jedan od sljedećih slučajeva:

- ako osporavate točnost obrade podataka, tijekom razdoblja koje upravljaču omogućuje provjeru točnosti podataka;
- ako je obrada nezakonita i ako umjesto brisanja zatražite ograničenje obrade,
- ako ih upravljač podataka više ne treba, ali su vam potrebni za provođenje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva;
- ako ste uložili prigovor na obradu dok se ne provjeri jesu li legitimni razlozi kontrolora veći od vaših razloga.

Pravo na prenosivost podataka: Kao pojedinac imate pravo na primanje svojih osobnih podataka u uobičajenom i strojno čitljivom obliku i na prijenos tih podataka izravno drugom kontroloru, samo ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na pristanku ili omjeri ugovora i obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor: Ako se obrada podataka temelji na našim legitimnim interesima, imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz razloga povezanih s vašom specifičnom situacijom. U tom ćemo slučaju nastaviti obrađivati vaše osobne podatke samo ako dokažemo potrebne legitimne razloge za obradu koja će prevladati nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Možete se protiviti obradi vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, uključujući profiliranje, u bilo koje vrijeme i besplatno bez navođenja razloga, slanjem e-pošte na: info@artdeshine-adria.com Ako se protivite obradu vaših podataka u svrhe izravnog marketinga, odmah ćemo zaustaviti obradu vaših podataka u te svrhe.

Također ćemo vam pružiti i druge podatke u vezi s vašim osobnim podacima koje obrađujemo na vaš zahtjev u skladu s važećim zakonom.

Pravo na podnošenje žalbe: Ako sumnjate da obrada vaših podataka krši zakonodavstvo na području zaštite osobnih podataka, imate pravo podnijeti prigovor Povjereniku za informacije Republike Slovenije, na Zaloškoj 59, 1000 Ljubljana , Slovenija, telefonski broj: 00 386 (0) 1 230 97 30, e-mail: gp.ip@ip-rs.si.

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili vašim zahtjevima za ostvarivanje prava u vezi s vašim podacima odgovorit će odgovorna osoba u Igoru Sariću sp na telefonski broj: +386 (0) 31 333 202 ili e-mailom: info@artdeshine-adria.com

Obavezujemo se odgovoriti na vaše zahtjeve bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u zakonski propisanim rokovima.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava koja se odnose na osobne podatke, možemo zatražiti dodatne podatke od vas. Ako vas još uvijek ne možemo pouzdano identificirati, morat ćemo odbiti vaš zahtjev.


Komunikacija

Davatelj će kontaktirati korisnika putem sredstava za komunikaciju na daljinu samo ako se korisnik izričito ne protivi.
Oglasne e-adrese sadržavat će sljedeće komponente:

  • bit će jasno i nedvosmisleno označeni kao reklamne poruke,

  • pošiljatelj će biti jasno vidljiv,

  • razne kampanje, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve. Uvjeti za sudjelovanje u njima također će biti jasno definirani,

  • način odjave od primanja reklamnih poruka bit će jasno predstavljen,

  • korisnikova želja da ne prima reklamne poruke davatelj će izričito poštovati.

Prigovori i sporovi

Davatelj se pridržava važećeg zakonodavstva o zaštiti potrošača. U slučaju prigovora, sporova, problema, kupac se može obratiti davatelju usluga na telefonski broj 00386 31 333 202 ili e-poštom na info@artdeshine-adria.com. Žalbeni postupak je povjerljiv. Davatelj na sve prigovore odgovara e-poštom ili telefonom što je prije moguće i u okviru zakonskih obveza, ovisno o vrsti pritužbe. Davatelj je svjestan da je osnovna značajka potrošačkog spora, barem što se tiče sudske nagodbe, njegov nesrazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova nastalih u rješavanju samog spora. To je ujedno i glavna prepreka da potrošač ne pokrene spor na sudu. Stoga davatelj nastoji najbolje što može riješiti sve sporove sporazumno. Ako se spor ne može riješiti, sud prebivališta potrošača nadležan je za rješavanje spora. Dana 14. studenog 2015. godine stupio je na snagu Zakon o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova (Službeni glasnik Republike Slovenije, br. 81/2015; u daljnjem tekstu ZIsRPS). ZIsRPS regulira izvansudsko rješavanje domaćih i prekograničnih sporova između tvrtki i potrošača posredovanjem izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: pružatelj IRPS-a).

U skladu sa zakonskim normama, davatelj ne prepoznaje nijednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova .

Davatelj omogućuje internetsku kupnju na teritoriju Republike Slovenije i objavljuje elektroničku poveznicu na internetsku platformu za rješavanje potrošačkih sporova (SRPS) na svojoj web stranici.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

bottom of page