top of page

POLITIKA PRIVATNOSTI

IZJAVA

Voditelj web stranice www.artdeshine-adria.com, tvrtka Igor Sarić sp, dužna je štititi osobne podatke svojih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Za vaše potrebe prikupljamo podatke koje unosite u obrasce na www.artdeshine-adria.com. Samo su ovi podaci potrebni za ispunjavanje narudžbe. Osiguravamo da se podaci obrađuju u skladu s važećim europskim zakonodavstvom (Opća uredba o zaštiti podataka) i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (važeći Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkim komunikacijama i Zakon o elektroničkoj trgovini).

Pažljivo štitimo vaše podatke od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, promjene ili uništenja. Podaci se pohranjuju na serverima zaštićenim lozinkom i ograničenim serverima. Internet trgovina brine o sigurnosti vaših ličnih podataka i poštuje vaše izbore za namjeravanu upotrebu. Vaše podatke možemo dostaviti službi za logistiku / dostavu samo u svrhu izvršenja vaše narudžbe. Prenesene podatke zaštićuju spomenuti partneri i oni se ne čuvaju na skladištu, niti se koriste u druge svrhe.

Dobavljač se obvezuje trajno zaštititi sve lične podatke korisnika. Davatelj će koristiti osobne podatke isključivo u svrhu ispunjavanja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i druge potrebne komunikacije. Podaci korisnika ni pod kojim okolnostima neće se prosljeđivati neovlaštenim osobama.

Obavezujemo se da će se prikupljeni lični podaci dobijeni putem naših veb stranica ili putem telekomunikacionih sredstava koristiti u skladu sa ovom Izjavom da nećemo prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način prenositi lične podatke trećim stranama, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Voditelj osobnih podataka je upravljač web stranice Igor Sarić sp, Nadgoriška 6, 1231 Ljubljana - Črnuče. Tel 031 333 202, email: info@artdeshine-adria.com ,

Sve teme i sadržaji koje će pokrivati službenik za zaštitu podataka podliježu strogoj povjerljivosti.

Obrada podataka i pravna osnova

Lične podatke obrađujemo ako nas kontaktirate putem obrazaca u tu svrhu. Ove podatke obrađujemo isključivo u svrhu ispunjavanja naših ugovornih obaveza i ostvarivanja prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa, uključujući rješavanje žalbi.

Lične podatke koje nam dostavite obrađujemo u svrhu isporuke proizvoda isključivo u svrhu isporuke proizvoda na vašu adresu. Ovi vaši lični podaci (npr. Ime i prezime, adresa za dostavu, telefonski broj) mogu se eksplicitno dati samo ugovornim dobavljačima prevoza.

Svaki put kada posjetite www.artdeshine-adria.com, datoteka web poslužitelja automatski se pohranjuje na poslužitelj. Na ovaj način prikupljene (lične) podatke prikupljamo pomoću kolačića i tražit ćemo vaš pristanak prije instaliranja invazivnijih kolačića, dok neke druge podatke možemo prikupljati na osnovu svojih legitimnih interesa. Više o politici instalacije kolačića možete pročitati na web stranici www.artdeshine-adria.com u odjeljku "Kolačići".

Sa svim vašim podacima koje ste nam povjerili postupaće se strogo povjerljivo i koristit će se samo u svrhe za koje su pružene i prikupljene. U slučaju dodatnih potreba za daljom obradom podataka u drugu svrhu, unaprijed ćemo vas kontaktirati i zatražiti prethodnu pisanu saglasnost.

U slučaju da na naš kontakt informacije objavljene na našoj web stranici pošaljete zahtjev za određenim proizvodom, vaše osobne podatke obrađujemo isključivo u svrhu pripreme odgovora na vaš zahtjev kako bismo vas obavijestili da li je proizvod koji tražite dostupan za. moguću pripremu i zaključenje ugovora, za provedbu zaključenog ugovora i odgovor na vaše pitanje.

U tu svrhu prikupljamo samo vaše lične podatke koje nam pružate dobrovoljno. Svi podaci prikupljeni putem naših veb stranica ili nam na drugi način saopšteni prikupljaju se u svrhu pružanja usluga internetske trgovine ili. da sami odgovorite na vaš upit, da kupite ili samo administrirate.

Pretplatite se na vijesti:

Na web stranici www.artdeshine-adria.com možete se pretplatiti i na primanje trenutnih obavijesti i informacija o našim promocijama i vijestima. U ovu svrhu, putem e-maila možemo vas obavijestiti o novostima iz našeg asortimana. Ako je potrebno, obavijestit ćemo vas o novostima. Ove se informacije obrađuju na osnovu vašeg izričitog pristanka, a u bilo kojem trenutku možete opozvati svoj pristanak za primanje reklamnih poruka tako što ćete nam poslati e-mail na sljedeću e-adresu: info@artdeshine-adria.com

Obavezujemo se da vaše osobne podatke nećemo prosljeđivati neovlaštenim trećim stranama bez vašeg pristanka.

Obavještavamo vas da pojedine zadatke u vezi s vašim podacima možemo povjeriti našim poslovnim partnerima (ugovornim obrađivačima). Ugovorni obrađivači mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u naše ime i u granicama naših ovlasti (u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) i u skladu sa svrhama definiranim u ovoj Izjavi. Dati podaci pomno su zaštićeni od strane navedenih partnera i ne čuvaju se na skladištu i ne koriste se u njihove vlastite svrhe.

Korisnici podataka:

Kao dio vaše zakonske nadležnosti, vaši lični podaci mogu se otkriti dolje navedenim korisnicima koji su naši ugovorni partneri.

- pružatelji poštanskih usluga, pružaoci kurirskih usluga i logistička / dostavna služba u svrhu izvršenja vaše narudžbe;
- računovodstvene usluge, advokatske kancelarije i drugi pružaoci pravnih i poslovnih savjeta;
- pružaoci usluga uništavanja datoteka i podataka;
- pružaoci usluga informacione tehnologije u kontekstu servisiranja i održavanja softvera;
- administrator i administrator web stranice;

Zadržavanje ličnih podataka:

Lične podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili svrhu zbog koje su pojedinačni podaci prikupljeni i dalje korišteni. Na kraju razdoblja čuvanja, učinkovito i trajno ćemo izbrisati ili obraditi vaše lične podatke tako da vaša identifikacija više neće biti moguća.

Podaci koje obrađujemo na osnovu zakona čuvaju se u zakonski predviđenom roku. Podaci koje obrađujemo u svrhu zaključenja ugovornog odnosa s vama čuvaju se tokom perioda potrebnog za izvršenje ugovora i za čitav period tokom kojeg traje zakonski rok zastare za potraživanja iz takvog ugovora, osim u slučaju ugovorni spor.

Lični podaci koje obrađujemo na osnovu vašeg pristanka ili legitimnog interesa, npr. u slučaju slanja elektroničkih vijesti, čuvamo ih trajno sve dok ne opozovete ovaj pristanak ili dok ne prestane zahtjev za obradom, a mi se obvezujemo provjeravati postojanje svrhe obrade ličnih podataka u redovnim intervalima. Podatke ćemo izbrisati prije otkazivanja samo ako je svrha obrade ličnih podataka već postignuta (npr. Ako prestanemo slati reklamne e-mailove) ili ako je to predviđeno zakonom.

Ako postoji drugačiji zakonski period čuvanja (npr. Računovodstveni ili porezni podaci) za određene podatke koji se obrađuju za realizaciju ugovora, period čuvanja je do 10 godina. U to vrijeme obrada podataka je ograničena.

Pažljivo štitimo lične podatke dobijene korištenjem naših web stranica, putem telekomunikacijskih kanala ili na bilo koji drugi način od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, promjene ili uništenja. Podaci se pohranjuju na serverima zaštićenim lozinkom i ograničenim serverima.
Nakon prestanka potrebe za upravljanjem podacima, tj. nakon što se ispuni svrha zbog koje su prikupljeni podaci, podaci će se nepovratno i trajno izbrisati.

U slučaju da se određeni linkovi do web stranica koje nisu u izravnoj vezi sa www.artdeshine-adria.com objavljuju u internetskoj trgovini www.artdeshine-adria.com, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu vaših podataka na njima web stranice.

Vi kontrolirate podatke koje nam pružate. Ako se odlučite da nam nećete pružiti određene informacije, tada nećete moći pristupiti određenim web lokacijama ili funkcijama na našim web lokacijama, takođe nećemo moći odgovoriti na vaš upit i shodno tome nećete moći izvršiti kupovinu na naše web mjesto.

Ako više ne želite primati obavijesti o vijestima e-poštom, možete se besplatno odjaviti od primanja vijesti tako što ćete nam poslati e-mail sa sljedećim sadržajem: Otkažite pretplatu na E-NOVOSTI.

Korisnička prava:

Dobavljač garantuje ostvarivanje svih prava koja pripadaju kupcu u vezi sa obradom vaših ličnih podataka na osnovu važećih zakonskih propisa.

Pravo na opoziv pristanka: Ako ste kao pojedinac pristali na obradu vaših ličnih podataka (u jednu ili više određenih svrha), imate pravo opozvati svoj pristanak. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka koja se provodi do njegovog povlačenja.

Možete u bilo kojem trenutku besplatno opozvati svoj pristanak slanjem pisane izjave kontroloru na sljedeću e-adresu: info@artdeshine-adria.com Opoziv pristanka za obradu vaših osobnih podataka nema nikakve negativne posljedice ili sankcije.

Pravo pristupa ličnim podacima: Kao pojedinac imate pravo dobiti potvrdu od kontrolora o tome obrađuju li se podaci koji se odnose na vas. Ako je to slučaj, imate pravo omogućiti vam pristup vašim ličnim podacima (tj. Pristup i kopiranje ili kopiranje) i pružiti vam informacije u vezi s obradom vaših ličnih podataka (npr. Svrha obrade, vrsta ličnih podataka, korisnici)., kojima su lični podaci dani ili će biti dostavljeni, predviđeni rok čuvanja, tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka, postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profilisanje itd.),

Pravo na ispravak: Kao pojedinac imate pravo dobiti da vam omogućimo da ispravite netačne lične podatke o vama i da dopustite nepotpune lične podatke. U tu svrhu imate pravo dostaviti nam dodatnu izjavu sa najnovijim ličnim podacima.

Pravo na brisanje ličnih podataka (tzv. Pravo na zaborav): Imate pravo da kontrolor bez nepotrebnog odgađanja izbriše lične podatke koji se odnose na vas ako postoji jedan od razloga navedenih u članu 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka (npr. ako podaci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni, ako opozovete pristanak i za obradu i nema drugog pravnog osnova, ako se protivite obradi, nema prevladavajućih legitimnih interesa ako lični podaci su nezakonito obrađeni, itd.).

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo da kontrolor ograniči obradu vaših podataka ako postoji jedan od sljedećih slučajeva:

- ako osporavate tačnost obrade podataka, na period koji omogućava kontroloru da provjeri tačnost podataka;
- ako je obrada nezakonita i ako umjesto brisanja zatražite ograničenje obrade,
- ako ih kontrolor podataka više ne treba, ali su vam potrebni za provođenje, izvršenje ili odbranu pravnih zahtjeva;
- ako ste uložili prigovor na obradu dok se ne provjeri da li su legitimni razlozi kontrolora veći od vaših razloga.

Pravo na prenosivost podataka: Kao pojedinac imate pravo na primanje svojih ličnih podataka u uobičajenom i mašinski čitljivom obliku i na prosljeđivanje tih podataka drugom kontroloru, samo ako se obrada vaših ličnih podataka zasniva na pristanku ili omjeri ugovora i obrada se vrši automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor: Ako se obrada podataka zasniva na našim legitimnim interesima, imate pravo prigovoriti obradi vaših ličnih podataka u bilo koje vrijeme iz razloga povezanih s vašom specifičnom situacijom. U tom slučaju, nastavit ćemo obrađivati vaše osobne podatke samo ako dokažemo potrebne legitimne razloge za obradu koja će prevladati nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za utvrđivanje, provođenje ili odbranu pravnih zahtjeva.

Možete se buniti protiv obrade vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući profilisanje, u bilo koje vrijeme i besplatno bez navođenja razloga, slanjem e-pošte na: info@artdeshine-adria.com Ako se protivite obradu vaših podataka u svrhe direktnog marketinga, mi ćemo odmah zaustaviti obradu vaših podataka u te svrhe.

Takođe ćemo vam dostaviti i druge informacije u vezi sa vašim ličnim podacima koje obrađujemo na vaš zahtev u skladu sa važećim zakonom.

Pravo na podnošenje žalbe: Ako sumnjate da obrada vaših podataka krši zakonodavstvo na polju zaštite podataka o ličnosti, imate pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informacije Republike Slovenije, na Zaloškoj 59, 1000 Ljubljana , Slovenija, telefonski broj: 00 386 (0) 1 230 97 30, e-mail: gp.ip@ip-rs.si.

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili vašim zahtjevima za ostvarivanje prava u vezi s vašim podacima odgovorit će odgovorna osoba u Igoru Sariću sp na telefonski broj: +386 (0) 31 333 202 ili e-poštom: info@artdeshine-adria.com

Obavezujemo se da ćemo odgovoriti na vaše zahtjeve bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u zakonski propisanim rokovima.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava koja se odnose na lične podatke, možemo zatražiti dodatne podatke od vas. Ako vas i dalje ne možemo pouzdano identificirati, morat ćemo odbiti vaš zahtjev.


Komunikacija

Davatelj će kontaktirati korisnika putem sredstava za komunikaciju na daljinu samo ako se korisnik izričito ne protivi.
Reklamne e-adrese sadržavat će sljedeće komponente:

  • bit će jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke,

  • pošiljatelj će biti jasno vidljiv,

  • razne kampanje, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve. Uslovi za učešće u njima takođe će biti jasno definisani,

  • jasno će biti predstavljen način odjave od primanja reklamnih poruka,

  • želju korisnika da ne prima reklamne poruke davatelj usluga će izričito poštovati.

Prigovori i sporovi

Dobavljač se pridržava važećih zakona o zaštiti potrošača. U slučaju pritužbi, sporova, problema, kupac se može obratiti davatelju usluga na telefonski broj 00386 31 333 202 ili e-poštom na info@artdeshine-adria.com. Žalbeni postupak je povjerljiv. Dobavljač na sve prigovore odgovara e-poštom ili telefonom što je prije moguće i u okviru zakonskih obaveza, ovisno o vrsti pritužbe. Pružatelj je svjestan da je osnovna karakteristika potrošačkog spora, barem što se tiče sudske nagodbe, njegov nesrazmjer između ekonomske vrijednosti potraživanja i troškova nastalih u rješavanju samog spora. To je ujedno i glavna prepreka da potrošač ne pokrene spor na sudu. Stoga davatelj nastoji najbolje što može da riješi sve sporove sporazumno. Ako se spor ne može riješiti, sud prebivališta potrošača nadležan je za rješavanje spora. 14. novembra 2015. godine stupio je na snagu Zakon o vansudskom rješavanju potrošačkih sporova (Službeni glasnik Republike Slovenije, br. 81/2015; u daljnjem tekstu ZIsRPS). ZIsRPS uređuje vansudsko poravnanje domaćih i prekograničnih sporova između kompanija i potrošača posredovanjem u vansudskom poravnanju potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: pružatelj IRPS-a).

U skladu sa zakonskim normama, davatelj ne prepoznaje nijednog pružatelja vansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o vansudskom rješavanju potrošačkih sporova .

Dobavljač omogućava kupovinu putem Interneta na teritoriji Republike Slovenije i objavljuje elektronsku vezu do mrežne platforme za rješavanje potrošačkih sporova (SRPS) na svojoj web stranici.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

bottom of page